pileczka Regulamin JLT 2019


REGULAMIN JASTRZĘBSKIEJ LIGI TENISOWEJ NA 2019 ROK

 • W Jastrzębskiej Lidze Tenisowej(JLT) może brać udział każdy kto jest członkiem Jastrzębskiego Towarzystwa Tenisowego(JTT), czyli opłacił składkę członkowską za rok 2019 lub jest członkiem wspierającym JTT i deklaruje grę w JLT.

 • Organizacją ligi, weryfikacją listy uczestników oraz rozstrzyganiem spraw spornych pomiędzy zawodnikami zajmuje się Zarząd JTT.

 • W sezonie 2019 w ramach JLT zostanie rozegrana 1 i 2 liga.

 • Pierwsza liga zostanie podzielona na dwie 8 -osobowe grupy(A i B). Po rozegraniu siedmiu meczów w części zasadniczej najlepszych 4 graczy z grupy A i B utworzy grupę mistrzowską z zaliczeniem wyników z części zasadniczej. Zawodnicy z miejsc 5-8 grup A i B utworzą jedną grupę i będą rywalizować o miejsca 9-15, również z zaliczeniem wyników z pierwszej części rozgrywek według następującej zasady: przeliczenie punktów dotyczy tylko wyników meczów rozegranych pomiędzy zawodnikami, którzy znajdują się ponownie w tej samej grupie. Druga część rozgrywek rozpoczyna się 18.08.19 po wcześniejszej weryfikacji wyników z części zasadniczej.

 • Zawodnicy startujący w drugiej lidze grają w systemie każdy z każdym.

 • Aby być klasyfikowanym na koniec pierwszej rundy 1 ligi, należy rozegrać minimum połowę plus jeden mecz przypadający na zawodnika.

 • Mecze rozgrywane są wg grafika wywieszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

 • O kolejności poszczególnych zawodników decydować będą kolejno:

  • punkty

  • różnica setów

  • wygrane sety

  • bezpośredni pojedynek

  • mała tabelka (gemy) między zainteresowanymi

 • Za mecz wygrany zawodnik otrzymuje 2 punkty, za porażkę 1 punkt. W przypadku oddania meczu walkowerem zawodnik nie otrzymuje punktu.

 • Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.

 • Każdy zawodnik przynosi na mecze nowe piłki Babolat VS, Babolat French Open, Babolat Team. W drodze losowania ustala się kto daje piłki na mecz. Mecze mogą być rozegrane innymi piłkami za obopólną zgodą zawodników.

                          ZASADY OBOWIĄZUJĄCE ZAWODNIKÓW

 • Zawodnik niżej rozstawiony (wg kolejności – lista startowa) powinien pierwszy zadzwonić do zawodnika wyżej uplasowanego, nie później, niż 1 dzień przed rozpoczynającym się terminem rozegrania meczu.

 • Zawodnicy między sobą, ustalają dzień i godzinę rozegrania spotkania ligowego w wyznaczonym terminie, lub innym – wcześniejszym lub późniejszym ( ze względu na zaplanowany urlop, wyjazd i inne).

 • Wynik meczu ma obowiązek wpisać na tablicy, podać telefonicznie lub mailem – wygrywający, w przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez przegranego (brak telefonu do prowadzącego ligę – Andrzej Marek) wynik spotkania zostanie przyjęty.

 • W czasie meczu zabroniony jest coaching, a także obecność na korcie lub w jego bliskiej odległości osób trzecich, chyba że jest to uzgodnione na zasadzie porozumienia pomiędzy grającymi mecz zawodnikami.

 • W sytuacji udowodnienia stosowania coachingu przez gracza lub stosowania innych niedozwolonych(niesportowych) zachowań podczas meczu lub poza nim, na wniosek prowadzącego ligę zarząd JTT może wykluczyć zawodnika z  rozgrywek ligowych.

 • Jeśli w terminie dwóch tygodni od rozpoczęcia rozgrywek nie zostanie wpłacona składka lub opłata za ligę, zarząd może wykluczyć zawodnika z listy JLT.

       W przypadku braku porozumienia jak wyżej obowiązują kolejno zasady:

 • Zawodnik niżej klasyfikowany ma obowiązek pierwszy zadzwonić do wyżej klasyfikowanego i zagrać w jednym z dwóch zaproponowanych terminach.

 • Zawodnik wyżej klasyfikowany ma obowiązek: przedstawić do wyboru dwa terminy,
  w odstępie nie mniejszym niż pięciodniowym, z podaniem daty i godziny w przypadającym terminie i musi je podać niżej rozstawionemu.

 • W przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych w punktach 1
  i 2, gracz ma prawo zgłosić ten fakt prowadzącemu ligę, który na tej podstawie może wpisać walkower osobie nie stosującej się do w/w zasad.

 • Jeżeli któryś z graczy przedstawi uzasadniony powód, dla którego nie może rozegrać meczu w terminie i zgłosi to swojemu przeciwnikowi i prowadzącemu ligę, wówczas prowadzący ligę w porozumieniu z przeciwnikiem wyznacza ostateczny termin spotkania.

 • W przypadku braku informacji o sytuacjach spornych (telefon do prowadzącego ligę) w terminach wymienionych w punktach 3 i 4 oraz jednoczesnym braku wyniku, wpisany zostanie walkower obydwu graczom.

                                                                                                                  ZARZĄD JTT                                                                     

 

 

kort1

kort2

photo1