pileczka Regulamin JLT 2021


REGULAMIN JASTRZĘBSKIEJ LIGI TENISOWEJ – sezon 2020

 • W Jastrzębskiej Lidze Tenisowej(JLT) może brać udział każdy kto jest członkiem Jastrzębskiego Towarzystwa Tenisowego (JTT) lub jest członkiem wspierającym JTT i deklaruje grę w JLT.

 • Organizacją ligi, weryfikacją listy uczestników oraz rozstrzyganiem spraw spornych pomiędzy zawodnikami zajmuje się Zarząd JTT.

 • W sezonie 2020 w ramach JLT zostanie rozegrana 1 i 2 liga.

 • Rozgrywki ligowe odbywają się w systemie każdy z każdym.

 • Do klasyfikacji końcowej zostaną zaliczeni zawodnicy, którzy rozegrali minimum połowę plus jeden mecz przypadający na gracza.

 • Mecze rozgrywane są wg grafika wywieszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.

 • O kolejności w klasyfikacji końcowej decydować będą kolejno:

  • punkty

  • różnica setów

  • wygrane sety

  • bezpośredni pojedynek

  • mała tabelka (gemy) między zainteresowanymi

 • Za mecz wygrany zawodnik otrzymuje 2 punkty, za porażkę 1 punkt. W przypadku oddania meczu walkowerem zawodnik nie otrzymuje punktu.
 • Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.
 • Każdy zawodnik przynosi na mecz nowe piłki. Mecze ligowe mogą być rozegrane następującymi piłkami: Babolat RG Clay, Dunlop Fort Clay Court, Wilson Roland Garros, Tretorn Serie+. W drodze losowania ustala się kto daje piłki na mecz. Mecze mogą być rozegrane innymi piłkami za obopólną zgodą zawodników.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE ZAWODNIKÓW:

 • Zawodnik niżej rozstawiony (wg kolejności – lista startowa) powinien pierwszy zadzwonić do zawodnika wyżej uplasowanego, nie później, niż 1 dzień przed rozpoczynającym się terminem rozegrania meczu.

 • Zawodnicy między sobą, ustalają dzień i godzinę rozegrania spotkania ligowego w wyznaczonym terminie, lub innym – wcześniejszymlub późniejszym ( ze względu na zaplanowany urlop, wyjazd i inne).

 • Wynik meczu ma obowiązek wpisać na tablicy, podać telefonicznie lub mailem – wygrywający, w przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń przez przegranego (brak telefonu do prowadzącego ligę – Andrzej Marek) wynik spotkania zostanie przyjęty.

 • W czasie meczu zabroniony jest coaching, a także obecność na korcie lub w jego bliskiej odległości osób trzecich, chyba że jest to uzgodnione na zasadzie porozumienia pomiędzy grającymi mecz zawodnikami.

 • W sytuacji udowodnienia stosowania coachingu przez gracza lub stosowania innych niedozwolonych(niesportowych) zachowań podczas meczu lub poza nim, na wniosek prowadzącego ligę zarząd JTT może wykluczyć zawodnika z  rozgrywek ligowych.

W przypadku braku porozumienia jak wyżej obowiązują kolejno zasady:

 • Zawodnik niżej klasyfikowany ma obowiązek pierwszy zadzwonić do wyżej klasyfikowanego i zagrać w jednym z dwóch zaproponowanych terminach.

 • Zawodnik wyżej klasyfikowany ma obowiązek: przedstawić do wyboru dwa terminy, w odstępie nie mniejszym niż pięciodniowym, z podaniem daty i godziny w przypadającym terminie i musi je podać niżej rozstawionemu.

 • W przypadku niedopełnienia obowiązków wymienionych
  w punktach 1 i 2, gracz ma prawo zgłosić ten fakt prowadzącemu ligę, który na tej podstawie może wpisać walkower osobie nie stosującej się do w/w zasad.

 • Jeżeli któryś z graczy przedstawi uzasadniony powód, dla którego nie może rozegrać meczu w terminie i zgłosi to swojemu przeciwnikowi i prowadzącemu ligę, wówczas prowadzący ligę w porozumieniu z przeciwnikiem wyznacza ostateczny termin spotkania.

 • W przypadku braku informacji o sytuacjach spornych (telefon do prowadzącego ligę) w terminach wymienionych w punktach 3 i 4 oraz jednoczesnym braku wyniku, wpisany zostanie walkower obydwu graczom.

 

 

 

kort1

kort2

photo1